Do pobrania

Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

503

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

401

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

674

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

2003

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

421

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

62

Larysa Lewandowska

17 września 2019 r. 11:45

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

348

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

435

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

619

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

258

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

408

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

225

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

440

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

380

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

700

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

137

Joanna Rostkowska

19 lipca 2019 r. 11:32

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

698

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

343

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

322

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

134

Larysa Lewandowska

3 października 2019 r. 08:41

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane (np. kioski typu RUCH) oraz w celu umieszczenia reklamy

91

Larysa Lewandowska

3 października 2019 r. 08:44

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

154

Larysa Lewandowska

3 października 2019 r. 08:43

Wydanie abonamentu ulgowego

431

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08