Do pobrania

Cmentarz komunalny

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opłaty

545

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:15

Regulamin cmentarzy komunalnych we Włocławki i Pińczacie

278

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:14

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

140

Michał Walczewski

4 września 2017 r. 09:02Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

337

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

313

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

464

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

1872

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

251

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

204

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

307

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19

Udostępnienie informacji publicznej

212

Jolanta Wujkowska

6 lipca 2015 r. 08:12Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

328

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

153

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

252

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

133

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

221

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

152

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

359

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

202

Michał Walczewski

4 września 2017 r. 09:02

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

216

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

137

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

168

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

186

Michał Walczewski

4 września 2017 r. 09:02

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane oraz w celu umieszczenia reklamy

138

Michał Walczewski

4 września 2017 r. 09:02

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

280

Michał Walczewski

4 września 2017 r. 09:04

Wydanie abonamentu ulgowego

307

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08