Do pobrania

Cmentarz komunalny

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opłaty

364

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:15

Regulamin cmentarzy komunalnych we Włocławki i Pińczacie

190

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:14Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

245

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

258

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

272

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

1282

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

191

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

89

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

205

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19

Udostępnienie informacji publicznej

161

Jolanta Wujkowska

6 lipca 2015 r. 08:12Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

157

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

118

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

199

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

102

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

120

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

52

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

96

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

106

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:30

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

52

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

27

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

64

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

70

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:31

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane oraz w celu umieszczenia reklamy

62

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:31

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

222

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:31

Wydanie abonamentu ulgowego

226

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08