Do pobrania

Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

421

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

355

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

510

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

1944

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

339

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

289

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

382

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19

Udostępnienie informacji publicznej

260

Jolanta Wujkowska

6 lipca 2015 r. 08:12Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

515

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

210

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

338

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

184

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

326

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

285

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

569

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

11

Joanna Rostkowska

19 lipca 2019 r. 11:32

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

573

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

253

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

243

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

44

Joanna Rostkowska

5 kwietnia 2019 r. 08:55

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane oraz w celu umieszczenia reklamy

42

Joanna Rostkowska

5 kwietnia 2019 r. 08:53

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

116

Joanna Rostkowska

5 kwietnia 2019 r. 08:56

Wydanie abonamentu ulgowego

375

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08