Do pobrania

Cmentarz komunalny

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opłaty

329

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:15

Regulamin cmentarzy komunalnych we Włocławki i Pińczacie

171

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:14Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

233

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

246

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

263

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

1085

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

184

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

50

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

194

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19

Udostępnienie informacji publicznej

155

Jolanta Wujkowska

6 lipca 2015 r. 08:12Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

145

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

112

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

184

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

95

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

97

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

13

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

19

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

39

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:30

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

6

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

15

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

15

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

38

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:31

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane oraz w celu umieszczenia reklamy

29

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:31

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

104

Michał Walczewski

21 marca 2017 r. 07:31

Wydanie abonamentu ulgowego

212

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08