Do pobrania

Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

686

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

445

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

839

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

2049

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

502

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

106

Larysa Lewandowska

17 września 2019 r. 11:45

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

402

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

487

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

676

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

304

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

462

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

272

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

543

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

435

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

767

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

198

Joanna Rostkowska

19 lipca 2019 r. 11:32

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

769

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

416

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

385

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

197

Larysa Lewandowska

3 października 2019 r. 08:41

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane (np. kioski typu RUCH) oraz w celu umieszczenia reklamy

147

Larysa Lewandowska

3 października 2019 r. 08:44

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

224

Larysa Lewandowska

3 października 2019 r. 08:43

Wydanie abonamentu ulgowego

481

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08