Do pobrania

Cmentarz komunalny

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opłaty

670

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:15

Regulamin cmentarzy komunalnych we Włocławki i Pińczacie

342

Andrzej Paprocki

14 grudnia 2015 r. 15:14Druki inne

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Opis kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

387

Grzegorz Czarnecki

2 lipca 2015 r. 08:38

Zgłoszenie szkody osobowej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

344

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC/KR/OC - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

496

Hanna Czaplicka

2 lipca 2015 r. 08:40

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - dotyczy szkody powstałej w roku 2016 (Warta)

1918

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:00

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego

313

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:01

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkoda osobowa, szkoda w pojeździe)

266

Joanna Krajewska

10 stycznia 2017 r. 22:13

Procedura dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

354

Jolanta Wujkowska

2 lipca 2015 r. 09:19

Udostępnienie informacji publicznej

248

Jolanta Wujkowska

6 lipca 2015 r. 08:12Wnioski

Nazwa

Licznik

Dodał

Data dodania

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I

447

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II

194

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:37

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. III,IV,V,VI

299

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. VII

165

Hanna Czaplicka

1 lipca 2015 r. 22:39

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

290

Joanna Krajewska

8 lipca 2016 r. 14:24

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

248

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:04

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów niezwiązanych z drogą

496

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie decyzji w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

307

Michał Walczewski

4 września 2017 r. 09:02

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjadzdu lub jego przebudowę

524

Michał Walczewski

22 maja 2017 r. 10:57

Wniosek o wydanie identyfikatora z zastosowaniem zerowej stawki opłaty dla pojazdu

207

Michał Walczewski

16 marca 2017 r. 08:50

Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem

223

Michał Walczewski

28 kwietnia 2017 r. 09:05

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

8

Joanna Rostkowska

5 kwietnia 2019 r. 08:55

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty budowlane oraz w celu umieszczenia reklamy

3

Joanna Rostkowska

5 kwietnia 2019 r. 08:53

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

13

Joanna Rostkowska

5 kwietnia 2019 r. 08:56

Wydanie abonamentu ulgowego

355

Waldemar Konopczyński

6 lipca 2015 r. 08:08