Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Cmentarzy Komunalnych i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Postępowanie na "Kompleksową obsługę prawną Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Cmentarzy Komunalnych i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki zamówienia

28 grudnia 2018 r. 12:29

Michał Walczewski

Zaproszenie

28 grudnia 2018 r. 12:40

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

31 grudnia 2018 r. 12:38

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

28 grudnia 2018 r. 12:29

Licznik odsłon :

259

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

28 grudnia 2018 r. 12:29

Dodanie

Michał Walczewski

3 stycznia 2019 r. 11:54

Edycja

Michał Walczewski