Remont chodnika na ul. Łanieszczyzna, lewa strona od ul. Kujawskiej do ul. Planty

Postępowanie na "Remont chodnika na ul. Łanieszczyzna, lewa strona od ul. Kujawskiej do ul. Planty" prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki Zamówienia

9 sierpnia 2017 r. 11:58

Michał Walczewski

Zaproszenie

9 sierpnia 2017 r. 11:58

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

21 sierpnia 2017 r. 10:51

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

9 sierpnia 2017 r. 11:58

Licznik odsłon :

422

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

9 sierpnia 2017 r. 11:58

Dodanie

Michał Walczewski

12 września 2017 r. 15:39

Edycja

Michał Walczewski