Remont chodników w ulicach gminnych: ul. Mazowiecka – chodnik po stronie lewej

Postępowanie na "remont chodników w ulicach gminnych: ul. Mazowiecka – chodnik po stronie lewej" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki zamówienia

25 kwietnia 2018 r. 12:47

Michał Walczewski

Zaproszenie

25 kwietnia 2018 r. 12:44

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

14 maja 2018 r. 14:39

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

25 kwietnia 2018 r. 12:44

Licznik odsłon :

828

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

25 kwietnia 2018 r. 12:44

Dodanie

Michał Walczewski

14 maja 2018 r. 14:39

Edycja

Michał Walczewski

14 maja 2018 r. 14:40

Edycja

Michał Walczewski