Stała opieka serwisowa instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Postępowanie na "stałą opiekę serwisową instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki Zamówienia

15 grudnia 2017 r. 11:00

Michał Walczewski

Zaproszenie

15 grudnia 2017 r. 11:04

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

21 grudnia 2017 r. 07:29

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

15 grudnia 2017 r. 11:00

Licznik odsłon :

384

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

15 grudnia 2017 r. 11:00

Dodanie

Michał Walczewski

21 grudnia 2017 r. 07:32

Edycja

Michał Walczewski