Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD

Przetarg nieograniczony na: "Sukcesywną detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD".

Nazwa

Data dodania

Autor

Informacja z otwarcia ofert

14 listopada 2018 r. 09:39

Michał Walczewski

Ogłoszenie o zamówieniu

5 listopada 2018 r. 13:40

Michał Walczewski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

5 listopada 2018 r. 13:41

Michał Walczewski

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9 listopada 2018 r. 12:41

Michał Walczewski

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

14 listopada 2018 r. 11:00

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

5 listopada 2018 r. 13:40

Licznik odsłon :

263

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 listopada 2018 r. 13:40

Dodanie

Michał Walczewski

14 listopada 2018 r. 11:01

Edycja

Michał Walczewski