Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD – II postępowanie

Przetarg nieograniczony na: "Sukcesywną detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD - II postępowanie".

Nazwa

Data dodania

Autor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 grudnia 2018 r. 08:16

Michał Walczewski

Informacja z otwarcia ofert

27 listopada 2018 r. 14:07

Michał Walczewski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19 grudnia 2018 r. 08:10

Michał Walczewski

Ogłoszenie o zamówieniu

19 listopada 2018 r. 13:37

Michał Walczewski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

19 listopada 2018 r. 13:37

Michał Walczewski

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

21 listopada 2018 r. 13:20

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

19 listopada 2018 r. 13:37

Licznik odsłon :

451

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

19 listopada 2018 r. 13:37

Dodanie

Michał Walczewski

19 grudnia 2018 r. 08:12

Edycja

Michał Walczewski