Wybór osoby na stanowisko inspektora nadzoru dla zadania „Remont mostu im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę we Włocławku w zakresie chodnika dla pieszych od strony dolnej wody”.

Postępowanie na "Wybór osoby na stanowisko inspektora nadzoru dla zadania „Remont mostu im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę we Włocławku w zakresie chodnika dla pieszych od strony dolnej wody" prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.
 

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki Zamówienia

14 lipca 2017 r. 12:51

Michał Walczewski

Zaproszenie

14 lipca 2017 r. 12:51

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

1 sierpnia 2017 r. 11:00

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

14 lipca 2017 r. 12:51

Licznik odsłon :

1193

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

14 lipca 2017 r. 12:51

Dodanie

Michał Walczewski

12 września 2017 r. 15:39

Edycja

Michał Walczewski