Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku

Postępowanie na "zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki Zamówienia

23 marca 2018 r. 11:38

Michał Walczewski

Zaproszenie

23 marca 2018 r. 11:38

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

3 kwietnia 2018 r. 12:49

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

23 marca 2018 r. 11:38

Licznik odsłon :

416

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

23 marca 2018 r. 11:38

Dodanie

Michał Walczewski

3 kwietnia 2018 r. 12:49

Edycja

Michał Walczewski