Zakup i dostawa soli drogowej (luzem) dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na okres zimowy 2017/2018

Postępowanie na "zakup i dostawę soli drogowej (luzem) dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na okres zimowy 2017/2018" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki Zamówienia

29 września 2017 r. 08:57

Michał Walczewski

Zaproszenie do składania ofert

29 września 2017 r. 08:55

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

6 października 2017 r. 10:18

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

29 września 2017 r. 08:55

Licznik odsłon :

435

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

29 września 2017 r. 08:55

Dodanie

Michał Walczewski

6 października 2017 r. 10:19

Edycja

Michał Walczewski