Zakup i dostawa środków czystości oraz woreczków na psie odchody dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na 2018 r.

Postępowanie na "zakup i dostawę środków czystości oraz woreczków na psie odchody dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na 2018 r" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) właściwe dla zamówień o wartości równej lub niższej od 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Nazwa

Data dodania

Autor

Warunki Zamówienia

5 października 2017 r. 09:45

Michał Walczewski

Zaproszenie do składania ofert

5 października 2017 r. 09:45

Michał Walczewski

Zbiorcze zestawienie ofert

16 października 2017 r. 13:25

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

5 października 2017 r. 09:45

Licznik odsłon :

422

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 października 2017 r. 09:45

Dodanie

Michał Walczewski

16 października 2017 r. 13:26

Edycja

Michał Walczewski