Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowaniana terenie miasta Włocławek".

Nazwa

Data dodania

Autor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3 stycznia 2019 r. 11:55

Michał Walczewski

Informacja z otwarcia ofert

27 grudnia 2018 r. 10:23

Michał Walczewski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4 stycznia 2019 r. 10:54

Michał Walczewski

Ogłoszenie o zamówieniu

17 grudnia 2018 r. 14:10

Michał Walczewski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

17 grudnia 2018 r. 14:10

Michał Walczewski

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

21 grudnia 2018 r. 11:27

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

17 grudnia 2018 r. 14:10

Licznik odsłon :

515

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 grudnia 2018 r. 14:10

Dodanie

Michał Walczewski

4 stycznia 2019 r. 11:07

Edycja

Michał Walczewski