PRZETARGI

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku". ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2018. ...

| 1 |