PRZETARGI

Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek. Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianach w ogłoszeniu o zam& ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017. ...

| 1 |