PRZETARGI

Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek". ...
Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek" ...
Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018 Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017. ...

| 1 |