PRZETARGI

Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020

Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część nr 1 zamówienia: „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w rejonie I”. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem ...
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zakupów inwestycyjnych ujętych w planie dochodów i wydatków na 2019 rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zakupów inwestycyjnych ujętych w planie dochodów i wydatków na 2019 rok. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: Część 1 – Urządzenie do czyszczenia nawierzchni – szorowarka ...
Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka w roku 2020

„Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka w roku 2020" ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2019. ...

| 1 |