PRZETARGI

Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Przedmiotem zamówienia jest przetarg nieograniczony na „Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek”. Zadanie podzielono na 3 części: Część nr 1 pn.: „Remont chodnika i jezdni ulicy Chemików – etap II”; Część ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2019. ...

| 1 |