PRZETARGI - ARCHIWUM

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2018. ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). ...
Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek. Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianach w ogłoszeniu o zam& ...
Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek". ...
Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek" ...
Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018 Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. ...
Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę, Etap I, Chodnik od strony dolnej wody

Przetarg nieograniczony na "Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę, Etap I, Chodnik od strony dolnej wody". ...
Remont drogi krajowej nr 91

Przetarg nieograniczony na "Remont drogi krajowej nr 91". ...

| 1 | 2 | 3 |