PRZETARGI - ARCHIWUM

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie" ...
Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 ...
Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka" ...
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku". Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ...
Remonty i utrzymanie urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remonty i utrzymanie urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Włocławek." ...
Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowaniana terenie miasta Włocławek". ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie w trybie zapytania o cenę na: "Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek". ...
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku". Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ...
Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie

Przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie".   ...
Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD – II postępowanie

Przetarg nieograniczony na: "Sukcesywną detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD - II postępowanie". ...

| 1 | 2 | 3 |