PRZETARGI - ARCHIWUM

Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Przedmiotem zamówienia jest przetarg nieograniczony na „Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek”. Zadanie podzielono na 3 części: Część nr 1 pn.: „Remont chodnika i jezdni ulicy Chemików – etap II”; Część ...
Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie" ...
Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 ...
Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka" ...
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku". Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ...

| 1 | 2 | 3 | 4 |