PRZETARGI - ARCHIWUM

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD

Przetarg nieograniczony na: "Sukcesywną detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD". ...
Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2018-2019

Przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2018-2019".   ...
Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie

Przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie". ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). ...
Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek. Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianach w ogłoszeniu o zam& ...
Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek". ...
Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Przetarg nieograniczony na: "Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek" ...
Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018 Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. ...

| 1 | 2 |