ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGÓW

Wykonanie zadań związanych z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego

Wykonanie zadań związanych z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego, polegających na uprzątnięciu pasa drogowego, celem przywrócenia stanu poprzedniego, po zaistniałym zdarzeniu drogowym na obszarze dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i we ...

| 1 |