ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGÓW

Zapytanie o cenę: wymiana uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie.

Postępowanie na "Wymianę uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznyc ...

| 1 |