ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGÓW - ARCHIWUM

Zapytanie o cenę: wymiana uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie.

Postępowanie na "Wymianę uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznyc ...
Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Cmentarzy Komunalnych i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Postępowanie na "Kompleksową obsługę prawną Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Cmentarzy Komunalnych i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam&oacu ...
Remont chodników w ulicach gminnych: ul. Mazowiecka – chodnik po stronie lewej

Postępowanie na "remont chodników w ulicach gminnych: ul. Mazowiecka – chodnik po stronie lewej" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), właściwe dla zamówień o ...
Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku

Postępowanie na "zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku" jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), właściwe dla zamówień o wartości r&oa ...
Stała opieka serwisowa kotłowni gazowej, instalacji c.o., c.t. i wod-kan w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Postępowanie na "stałą opiekę serwisową kotłowni gazowej, instalacji c.o., c.t. i wod-kan w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. po ...
Stała opieka serwisowa instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Postępowanie na "stałą opiekę serwisową instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ...
Zakup i dostawa środków czystości oraz woreczków na psie odchody dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na 2018 r.

Postępowanie na "zakup i dostawę środków czystości oraz woreczków na psie odchody dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na 2018 r" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...
Zakup i dostawa soli drogowej (luzem) dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na okres zimowy 2017/2018

Postępowanie na "zakup i dostawę soli drogowej (luzem) dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na okres zimowy 2017/2018" prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w ...
Remont chodnika na ul. Łanieszczyzna, lewa strona od ul. Kujawskiej do ul. Planty

Postępowanie na "Remont chodnika na ul. Łanieszczyzna, lewa strona od ul. Kujawskiej do ul. Planty" prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości ...
Wybór osoby na stanowisko inspektora nadzoru dla zadania „Remont mostu im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę we Włocławku w zakresie chodnika dla pieszych od strony dolnej wody”.

Postępowanie na "Wybór osoby na stanowisko inspektora nadzoru dla zadania „Remont mostu im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę we Włocławku w zakresie chodnika dla pieszych od strony dolnej wody" prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...

| 1 |