Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 kwietnia 2017 r. 08:39

Podinspektor ds. kadr i płac

Dodanie

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:44

Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:44

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:43

Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:43

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:43

Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:43

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:42

Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

31 marca 2017 r. 08:42

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 14:35

Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 14:35

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 14:35

Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 14:35

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 14:34

Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 14:34

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 10:07

Główny Księgowy

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 10:06

Główny Księgowy

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 10:06

Dyrektor

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 10:06

Zastępca Dyrektora MZUKiD

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 10:05

Dyrektor

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 09:34

Podinspektor ds. finansowo – księgowych

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 marca 2017 r. 09:34

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

7 marca 2017 r. 10:16

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 marca 2017 r. 10:15

Podinspektor ds. finansowo – księgowych

Edycja

Magdalena Glińska

4 marca 2017 r. 23:28

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:27

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:27

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:26

Zakres czynności

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:26

Ogłoszenie o naborze

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:26

Formularz opisu stanowiska pracy

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:25

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:25

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:24

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:23

Zakres czynności

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:23

Ogłoszenie o naborze

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:23

Formularz opisu stanowiska pracy

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:23

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:23

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:22

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:22

Zakres czynności

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:22

Ogłoszenie o naborze

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

4 marca 2017 r. 23:22

Formularz opisu stanowiska pracy

Usunięcie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:51

Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:51

Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:51

Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:51

Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:51

Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:50

Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:48

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:48

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:48

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:46

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:45

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:44

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:42

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:42

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:41

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:40

2017.03.03 - Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:40

2017.03.03 - Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Dodanie

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:39

2017.03.03 - Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Dodanie

Lidia Wierzbicka

3 marca 2017 r. 14:38

2017.03.03 - Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Dodanie

Lidia Wierzbicka

22 lutego 2017 r. 19:54

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 lutego 2017 r. 14:58

Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 lutego 2017 r. 14:58

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 lutego 2017 r. 14:57

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 lutego 2017 r. 14:57

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 lutego 2017 r. 14:57

Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego

Dodanie

Lidia Wierzbicka

20 lutego 2017 r. 11:57

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2017 r. 11:56

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2017 r. 11:56

Schemat organizacyjny - AKTUALNY

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2017 r. 11:51

Regulamin Organizacyjny

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2017 r. 11:51

Regulamin organizacyjny - AKTUALNY

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2017 r. 11:51

Regulamin organizacyjny

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

17 lutego 2017 r. 08:56

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

17 lutego 2017 r. 07:16

Podisnspektor ds. finansowo – księgowych

Edycja

Lidia Wierzbicka

17 lutego 2017 r. 07:14

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

17 lutego 2017 r. 07:14

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

17 lutego 2017 r. 07:14

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

17 lutego 2017 r. 07:13

Podisnspektor ds. finansowo – księgowych

Dodanie

Lidia Wierzbicka

10 lutego 2017 r. 07:34

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Dodanie

Michał Walczewski

6 lutego 2017 r. 18:35

Uchwała Nr XXVIII/17/2017

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

30 stycznia 2017 r. 11:29

Sprostowanie do ogłoszenia

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

25 stycznia 2017 r. 12:11

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Lidia Wierzbicka

25 stycznia 2017 r. 12:08

Podinspektor ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

25 stycznia 2017 r. 12:08

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

25 stycznia 2017 r. 12:08

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

25 stycznia 2017 r. 12:07

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

25 stycznia 2017 r. 12:06

Podinspektor ds. pasa drogowego

Dodanie

Lidia Wierzbicka

28 grudnia 2016 r. 08:52

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Edycja

Michał Walczewski

21 grudnia 2016 r. 10:51

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

21 grudnia 2016 r. 09:55

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Edycja

Michał Walczewski

9 grudnia 2016 r. 10:17

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Dodanie

Michał Walczewski

2 grudnia 2016 r. 12:48

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

30 listopada 2016 r. 14:33

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Dodanie

Michał Walczewski

21 listopada 2016 r. 15:01

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Dodanie

Michał Walczewski

30 września 2016 r. 07:47

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

23 września 2016 r. 13:23

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor ds. pasa drogowego

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

23 września 2016 r. 12:08

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

13 września 2016 r. 09:09

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Edycja

Michał Walczewski

13 września 2016 r. 08:27

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Edycja

Michał Walczewski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |