Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

13 września 2016 r. 08:27

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Edycja

Michał Walczewski

12 września 2016 r. 14:48

Zastępca Dyrektora MZUKiD

Edycja

Lidia Wierzbicka

12 września 2016 r. 14:47

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

7 września 2016 r. 10:10

Sprostowanie - formularzu opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 września 2016 r. 13:41

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 września 2016 r. 13:41

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 września 2016 r. 13:40

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 września 2016 r. 13:37

Kierownika Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Dodanie

Magdalena Glińska

6 września 2016 r. 13:34

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

22 sierpnia 2016 r. 10:00

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

18 sierpnia 2016 r. 14:22

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

18 sierpnia 2016 r. 14:21

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

18 sierpnia 2016 r. 14:21

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

18 sierpnia 2016 r. 14:20

Podinspektor ds.pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

18 sierpnia 2016 r. 14:20

Podinspektor ds.pasa drogowego

Dodanie

Lidia Wierzbicka

12 sierpnia 2016 r. 07:40

Wyniki naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

26 lipca 2016 r. 13:30

Ogłoszenie

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

26 lipca 2016 r. 13:29

Zastepca Dyrektora

Edycja

Magdalena Glińska

26 lipca 2016 r. 13:29

Zastepca Dyrektora

Dodanie

Magdalena Glińska

14 lipca 2016 r. 15:44

Specjalista ds. pasa drogowego

Edycja

Joanna Krajewska

14 lipca 2016 r. 15:44

Dokumenty

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

14 lipca 2016 r. 15:43

Specjalista ds. pasa drogowego

Dodanie

Joanna Krajewska

14 lipca 2016 r. 15:42

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Joanna Krajewska

14 czerwca 2016 r. 08:30

Schemat organizacyjny - AKTUALNY

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

14 czerwca 2016 r. 08:30

Regulamin organizacyjny - AKTUALNY

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

14 czerwca 2016 r. 08:29

Regulamin organizacyjny

Usunięcie pliku

Joanna Krajewska

14 czerwca 2016 r. 08:28

Regulamin organizacyjny

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

3 czerwca 2016 r. 09:22

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Edycja

Michał Walczewski

19 maja 2016 r. 14:53

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Edycja

Michał Walczewski

29 kwietnia 2016 r. 10:57

2016 rok

Edycja

Joanna Krajewska

28 kwietnia 2016 r. 14:29

2016 rok

Edycja

Joanna Krajewska

15 kwietnia 2016 r. 13:11

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Dodanie

Michał Walczewski

12 kwietnia 2016 r. 21:10

2016 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:09

2015 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:09

2016 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:08

2015 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:08

2012 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:08

2011 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:08

2010 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:08

2009 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:07

2008 rok

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:07

2016 rok

Dodanie

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:07

2015 rok

Dodanie

Joanna Krajewska

1 kwietnia 2016 r. 19:30

Uchwała nr XVII/35/2016

Dodanie pliku

Iwona Karbowska

17 lutego 2016 r. 07:33

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie - II postępowanie

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:32

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie - II postępowanie

Edycja

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dostawa materiałów budowlanych

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dozór fizyczny obiektów Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dostawa materiałów budowalnych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych.

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego.

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Ogloszenie o udzialeniu zamówienia

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych w 2015r.

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dostawa materiałów budowalnych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych 2011R.

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Dozór fizyczny obiektów MZUK

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Przetarg w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Remont drogi krajowej nr 67 w ciągu Alei ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Pozyskanie danych do systemu zarządzania infrastrukturą drogową w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 – 2016.

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarzadu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Usunięcie

Michał Walczewski

17 lutego 2016 r. 07:31

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usunięcie

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:31

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 – 2016.

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:31

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie - II postępowanie

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:31

Pozyskanie danych do systemu zarządzania infrastrukturą drogową w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:30

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie - II postępowanie

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:30

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:30

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarzadu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:29

Remont drogi krajowej nr 67 w ciągu Alei ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:29

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:29

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:25

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja

Michał Walczewski

15 lutego 2016 r. 12:25

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie

Michał Walczewski

29 grudnia 2015 r. 10:45

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie - II postępowanie

Dodanie

Michał Walczewski

17 grudnia 2015 r. 20:32

Kontakt

Edycja

Administrator

15 grudnia 2015 r. 10:34

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Dodanie

Michał Walczewski

14 grudnia 2015 r. 10:17

Strona główna

Edycja

Andrzej Paprocki

16 listopada 2015 r. 12:02

Uchwała nr X/80/2015

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

16 listopada 2015 r. 12:01

Zasady funkcjonowania

Edycja

Magdalena Glińska

16 listopada 2015 r. 12:01

Uchwała nr X/80/2015

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

16 listopada 2015 r. 11:59

Zasady funkcjonowania

Edycja

Magdalena Glińska

16 listopada 2015 r. 11:57

Uchwała nr X/80/2015

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

12 listopada 2015 r. 10:04

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarzadu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Dodanie

Michał Walczewski

21 października 2015 r. 15:26

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 – 2016.

Edycja

Wojciech Kolibowski

21 października 2015 r. 15:18

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 – 2016.

Edycja

Wojciech Kolibowski

19 października 2015 r. 10:48

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 – 2016.

Dodanie

Wojciech Kolibowski

12 października 2015 r. 22:03

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Wojciech Kolibowski

12 października 2015 r. 22:02

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Wojciech Kolibowski

12 października 2015 r. 22:01

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Wojciech Kolibowski

12 października 2015 r. 22:00

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Wojciech Kolibowski

29 września 2015 r. 14:41

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

23 września 2015 r. 09:17

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

23 września 2015 r. 09:16

Nabór pracowników

Edycja

Joanna Krajewska

11 września 2015 r. 18:44

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Wojciech Kolibowski

7 września 2015 r. 10:35

Nabór pracowników

Edycja

Joanna Krajewska

7 września 2015 r. 10:34

Zakres czynności

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |