Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

7 września 2015 r. 10:34

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

7 września 2015 r. 10:34

Ogłoszenie

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

7 września 2015 r. 10:33

Nabór pracowników

Dodanie

Joanna Krajewska

4 września 2015 r. 14:38

Pozyskanie danych do systemu zarządzania infrastrukturą drogową w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych

Dodanie

Wojciech Lewandowski

2 września 2015 r. 21:08

Remont drogi krajowej nr 67 w ciągu Alei ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Dodanie

Wojciech Kolibowski

25 sierpnia 2015 r. 13:26

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Edycja

Wojciech Kolibowski

25 sierpnia 2015 r. 13:21

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2015 - 2017

Dodanie

Wojciech Kolibowski

20 sierpnia 2015 r. 14:16

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

20 sierpnia 2015 r. 14:16

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

3 sierpnia 2015 r. 14:20

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

3 sierpnia 2015 r. 14:19

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

3 sierpnia 2015 r. 14:16

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

3 sierpnia 2015 r. 14:15

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

24 lipca 2015 r. 12:14

Struktura organizacyjna

Edycja

Joanna Krajewska

24 lipca 2015 r. 12:11

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

24 lipca 2015 r. 12:07

Regulamin organizacyjny

Edycja

Joanna Krajewska

24 lipca 2015 r. 12:07

Regulamin organizacyjny

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

23 lipca 2015 r. 14:36

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Edycja

Wojciech Kolibowski

23 lipca 2015 r. 14:34

Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Płockiej we Włocławku

Dodanie

Wojciech Kolibowski

10 lipca 2015 r. 08:29

Dni wolne

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

10 lipca 2015 r. 08:23

Regulamin naboru pracowników

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

10 lipca 2015 r. 08:23

Regulamin naboru pracowników

Usunięcie pliku

Joanna Krajewska

6 lipca 2015 r. 10:11

Przetarg w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Dodanie

Administrator

6 lipca 2015 r. 10:05

Dozór fizyczny obiektów MZUK

Edycja

Administrator

6 lipca 2015 r. 10:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie

Administrator

6 lipca 2015 r. 09:59

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego

Dodanie

Administrator

6 lipca 2015 r. 09:51

Dostawa materiałów budowalnych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych 2011R.

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 16:16

Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych w 2015r.

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 16:07

Ogloszenie o udzialeniu zamówienia

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 16:01

Dostawa materiałów budowalnych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych.

Edycja

Administrator

3 lipca 2015 r. 16:00

Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 15:55

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego.

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 15:19

Dostawa materiałów budowalnych niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych.

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 15:10

Dozór fizyczny obiektów Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 15:08

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 14:51

Dostawa materiałów budowlanych

Dodanie

Administrator

3 lipca 2015 r. 12:39

Regulamin naboru pracowników

Edycja

Joanna Krajewska

3 lipca 2015 r. 12:39

Praca w MZUKiD

Edycja

Joanna Krajewska

3 lipca 2015 r. 12:38

Praca w MZUKiD

Edycja

Joanna Krajewska

3 lipca 2015 r. 12:38

Regulamin naboru pracowników

Edycja

Joanna Krajewska

2 lipca 2015 r. 22:12

Regulamin naboru pracowników

Edycja

Joanna Krajewska

2 lipca 2015 r. 22:12

Regulamin naboru pracowników

Dodanie pliku

Joanna Krajewska

2 lipca 2015 r. 22:11

Regulamin naboru pracowników

Edycja

Joanna Krajewska

2 lipca 2015 r. 14:00

Kontakt

Edycja

Elżbieta Rutkowska

2 lipca 2015 r. 10:05

Kontakt

Edycja

Jolanta Wujkowska

30 czerwca 2015 r. 13:04

2009 rok

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:04

2010 rok

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:03

2011 rok

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:03

2012 rok

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:03

2012 rok

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:03

2011 rok

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:02

2010 rok

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:02

2009 rok

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 13:02

2008 rok

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:59

Kontrole w MZUKiD

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:59

Regulamin naboru pracowników

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:58

Praca w MZUKiD

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:58

Niepublikowane w BIP

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:57

Dostęp do informacji publicznej

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:55

Dane publiczne

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:55

Obsługa interesantów

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:54

Zakres działania

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:53

Zastępca Dyrektora MZUKiD

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:53

Główny Księgowy

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:52

Zastępca Dyrektora MZUKiD

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:51

Dyrektor

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:51

Władze MZUKiD

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:50

2012

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:50

2011

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:50

2010

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:50

2009

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:50

Budżet MZUKiD

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:49

2008

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:47

Majątek MZUKiD

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:46

2011

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:46

2010

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:46

2009

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:46

2008

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:44

Budżet MZUKiD

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:44

Majątek MZUKiD

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:43

Finanse

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:42

Uchwała 24 2015

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:42

Uchwała 24 2015

Usunięcie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:41

Uchwała 24 2015

Dodanie pliku

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:41

Zakres działania

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:39

Treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:38

Sposoby stanowienia aktów

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:38

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:38

Regulamin organizacyjny

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:37

Struktura organizacyjna

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:37

Zakres działania

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:36

Zasady funkcjonowania

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:35

Strona główna

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:34

Kontakt

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:30

Instrukcja

Edycja

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:30

Instrukcja

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:29

Kontakt

Dodanie

Andrzej Paprocki

30 czerwca 2015 r. 12:29

Strona główna

Dodanie

Andrzej Paprocki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |