Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

12 lutego 2019 r. 12:51

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Kierownik Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Edycja

Magdalena Glińska

12 lutego 2019 r. 12:50

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

12 lutego 2019 r. 10:29

Zastępca Dyrektora MZUKiD

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:37

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Inspektor nadzoru

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:36

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:35

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:35

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:35

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:34

Data ogłoszenia: 21.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Inspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:33

Informacja o odstąpieniu od dalszej procedury

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:32

Data ogłoszenia: 06.02.2019 - Inspektor ds. zamówień publicznych

Dodanie

Magdalena Glińska

31 stycznia 2019 r. 18:04

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

28 stycznia 2019 r. 22:19

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

28 stycznia 2019 r. 22:18

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

28 stycznia 2019 r. 22:17

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

23 stycznia 2019 r. 11:02

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Dodanie

Michał Walczewski

23 stycznia 2019 r. 11:01

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Usunięcie

Michał Walczewski

23 stycznia 2019 r. 10:52

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Dodanie

Michał Walczewski

23 stycznia 2019 r. 10:51

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Edycja

Michał Walczewski

21 stycznia 2019 r. 12:15

Zakres czynności

Dodanie pliku

Iwona Karbowska

21 stycznia 2019 r. 12:14

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Iwona Karbowska

21 stycznia 2019 r. 12:14

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Iwona Karbowska

21 stycznia 2019 r. 12:13

Data ogłoszenia: 21.01.2019 - Inspektor ds. zamówień publicznych

Dodanie

Iwona Karbowska

10 stycznia 2019 r. 09:44

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:44

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:40

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:40

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:40

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:40

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - Kierownik Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Dodanie

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:38

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:38

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:38

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:38

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - Specjalista ds. geodezji

Dodanie

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:36

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:36

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:36

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 09:36

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - Inspektor nadzoru

Dodanie

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 08:38

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 2

Edycja

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 08:37

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 1

Edycja

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 08:37

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Magdalena Glińska

10 stycznia 2019 r. 08:37

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - ZAKOŃCZONE - Kierownik Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Edycja

Magdalena Glińska

8 stycznia 2019 r. 14:41

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Dodanie

Michał Walczewski

8 stycznia 2019 r. 12:07

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

7 stycznia 2019 r. 12:45

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 stycznia 2019 r. 12:43

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

4 stycznia 2019 r. 11:26

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Edycja

Michał Walczewski

4 stycznia 2019 r. 11:07

Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Włocławek

Edycja

Michał Walczewski

4 stycznia 2019 r. 11:07

Remonty i utrzymanie urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Włocławek

Edycja

Michał Walczewski

4 stycznia 2019 r. 11:06

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie

Edycja

Michał Walczewski

3 stycznia 2019 r. 11:54

Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Cmentarzy Komunalnych i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Edycja

Michał Walczewski

2 stycznia 2019 r. 22:41

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

28 grudnia 2018 r. 12:29

Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Cmentarzy Komunalnych i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Dodanie

Michał Walczewski

27 grudnia 2018 r. 12:34

Ogłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

27 grudnia 2018 r. 10:22

Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Usunięcie

Michał Walczewski

27 grudnia 2018 r. 10:22

Obsługa prawna Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Cmentarzy Komunalnych

Usunięcie

Michał Walczewski

21 grudnia 2018 r. 14:37

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

21 grudnia 2018 r. 14:36

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

21 grudnia 2018 r. 12:37

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

21 grudnia 2018 r. 11:11

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Michał Walczewski

19 grudnia 2018 r. 12:13

Obsługa prawna Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Cmentarzy Komunalnych

Edycja

Michał Walczewski

19 grudnia 2018 r. 12:12

Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku w zakresie działalności Referatu Cmentarzy Komunalnych oraz Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospoda

Dodanie

Michał Walczewski

19 grudnia 2018 r. 12:02

Remonty i utrzymanie urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Włocławek

Dodanie

Michał Walczewski

19 grudnia 2018 r. 11:02

Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Dodanie

Michał Walczewski

19 grudnia 2018 r. 08:12

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD – II postępowanie

Edycja

Michał Walczewski

17 grudnia 2018 r. 14:10

Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Włocławek

Dodanie

Michał Walczewski

7 grudnia 2018 r. 09:32

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Dodanie

Michał Walczewski

6 grudnia 2018 r. 13:35

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - Kierownik Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Edycja

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:35

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:35

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:35

Data ogłoszenia: 06.12.2018 - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:29

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:28

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:28

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:28

Data ogłoszenia: 07.12.2018 - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 2

Dodanie

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:27

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:27

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:27

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:27

Data ogłoszenia: 07.12.2018 - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:26

Data ogłoszenia: 07.12.2018 - Podinspektor ds. usług komunalnych – stanowisko nr 1

Dodanie

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:25

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:25

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:25

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:23

Data ogłoszenia: 07.12.2018 - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:22

Data ogłoszenia: 07.12.2018 - Specjalista ds. geodezji

Dodanie

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:19

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:19

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 13:18

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 grudnia 2018 r. 12:36

Data ogłoszenia: 07.12.2018 - Kierownik Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Dodanie

Lidia Wierzbicka

30 listopada 2018 r. 12:34

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Dodanie

Michał Walczewski

30 listopada 2018 r. 09:25

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie

Dodanie

Michał Walczewski

23 listopada 2018 r. 09:46

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Paweł Kujawa

19 listopada 2018 r. 13:37

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD – II postępowanie

Dodanie

Michał Walczewski

15 listopada 2018 r. 07:26

Główny Księgowy

Edycja

Magdalena Glińska

14 listopada 2018 r. 11:01

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD

Edycja

Michał Walczewski

7 listopada 2018 r. 14:06

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Dodanie

Michał Walczewski

7 listopada 2018 r. 08:01

Data ogłoszenia: 04.10.2018 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Lidia Wierzbicka

7 listopada 2018 r. 08:01

Data ogłoszenia: 24.09.2018 - ZAKOŃCZONE - Główny Księgowy

Edycja

Lidia Wierzbicka

7 listopada 2018 r. 07:58

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

5 listopada 2018 r. 13:40

Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji MZUKiD

Dodanie

Michał Walczewski

19 października 2018 r. 15:11

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |