Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

21 grudnia 2017 r. 12:44

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Dodanie

Michał Walczewski

21 grudnia 2017 r. 07:32

Stała opieka serwisowa kotłowni gazowej, instalacji c.o., c.t. i wod-kan w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Edycja

Michał Walczewski

21 grudnia 2017 r. 07:32

Stała opieka serwisowa instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Edycja

Michał Walczewski

15 grudnia 2017 r. 11:00

Stała opieka serwisowa kotłowni gazowej, instalacji c.o., c.t. i wod-kan w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Dodanie

Michał Walczewski

15 grudnia 2017 r. 11:00

Stała opieka serwisowa instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

Dodanie

Michał Walczewski

28 listopada 2017 r. 13:52

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

28 listopada 2017 r. 13:51

Data ogłoszenia: 20.10.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Edycja

Lidia Wierzbicka

27 listopada 2017 r. 12:06

Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Edycja

Michał Walczewski

27 listopada 2017 r. 12:05

Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Edycja

Michał Walczewski

23 listopada 2017 r. 08:31

Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Edycja

Michał Walczewski

16 listopada 2017 r. 12:20

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018

Edycja

Michał Walczewski

13 listopada 2017 r. 10:30

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

13 listopada 2017 r. 10:29

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

13 listopada 2017 r. 10:29

Regulamin organizacyjny

Edycja

Magdalena Glińska

13 listopada 2017 r. 10:29

Regulamin Organizacyjny

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

13 listopada 2017 r. 10:28

Regulamin Organizacyjny

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

13 listopada 2017 r. 09:00

Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Edycja

Michał Walczewski

3 listopada 2017 r. 13:09

Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek.

Dodanie

Michał Walczewski

31 października 2017 r. 14:08

Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Edycja

Michał Walczewski

26 października 2017 r. 08:48

Kontakt

Edycja

Joanna Krajewska

24 października 2017 r. 14:38

Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Edycja

Michał Walczewski

20 października 2017 r. 09:33

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 października 2017 r. 09:33

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 października 2017 r. 09:33

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

20 października 2017 r. 09:32

Data ogłoszenia: 20.10.2017 - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Edycja

Lidia Wierzbicka

20 października 2017 r. 09:31

Data ogłoszenia: 20.10.2017 - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Dodanie

Lidia Wierzbicka

18 października 2017 r. 14:22

Data ogłoszenia: 15.09.2017 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds.ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich

Edycja

Lidia Wierzbicka

18 października 2017 r. 14:22

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

16 października 2017 r. 13:26

Zakup i dostawa środków czystości oraz woreczków na psie odchody dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na 2018 r.

Edycja

Michał Walczewski

11 października 2017 r. 14:37

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:17

Data ogłoszenia: 14.09.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:17

Data ogłoszenia: 07.09.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:17

Data ogłoszenia: 05.10.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:17

Data ogłoszenia: 22.01.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:17

Data ogłoszenia: 14.06.2016 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 22.06.2017 - ZAKOŃCZONE - Zastępca Dyrektora

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 18.08.2016 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds.pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 06.09.2016 - ZAKOŃCZONE - Kierownika Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 06.04.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. kadr i płac

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 07.09.2015 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 04.03.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 04.03.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:16

Data ogłoszenia: 04.03.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:15

Data ogłoszenia: 17.02.2017 - ZAKOŃCZONE - Podinspektor ds. finansowo – księgowych

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:15

Data ogłoszenia: 20.02.2017 - ZAKOŃCZONE - Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:15

Data ogłoszenia: 17.02.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. finansowo – księgowych

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:15

Data ogłoszenia: 04.03.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:14

Data ogłoszenia: 04.03.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:14

Data ogłoszenia: 04.03.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:14

Data ogłoszenia: 07.09.2015 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:13

Data ogłoszenia: 06.04.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. kadr i płac

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:13

Data ogłoszenia: 06.09.2016 - ROZSTRZYGNIĘTE - Kierownika Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:12

Data ogłoszenia: 18.08.2016 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds.pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:12

Data ogłoszenia: 22.06.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Zastępca Dyrektora

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:11

Data ogłoszenia: 14.09.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:11

Data ogłoszenia: 14.06.2016 - ROZSTRZYGNIĘTE - Specjalista ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:11

Data ogłoszenia: 22.01.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 14:10

Data ogłoszenia: 05.10.2017 - ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

11 października 2017 r. 13:47

Data ogłoszenia: 07.09.2017 - NIEROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Edycja

Lidia Wierzbicka

10 października 2017 r. 21:33

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Lidia Wierzbicka

10 października 2017 r. 21:29

Data ogłoszenia: 14.09.2017 - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Lidia Wierzbicka

10 października 2017 r. 21:29

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

6 października 2017 r. 10:19

Zakup i dostawa soli drogowej (luzem) dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na okres zimowy 2017/2018

Edycja

Michał Walczewski

5 października 2017 r. 09:45

Zakup i dostawa środków czystości oraz woreczków na psie odchody dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na 2018 r.

Dodanie

Michał Walczewski

3 października 2017 r. 15:55

Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą krajową nr 62 oraz wydłużonego wlotu na skrzyżowanie (Al. Chopina) w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Dodanie

Michał Walczewski

3 października 2017 r. 08:53

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. kadr i płac

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:53

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:53

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 1

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 2

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. usług komunalnych - 3

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. finansowo – księgowych

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Kierownika Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds.pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:52

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Zastepca Dyrektora

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:51

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Specjalista ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:51

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:51

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:51

Data ogłoszenia: ROZTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

3 października 2017 r. 08:50

Data ogłoszenia: ROZSTRZYGNIĘTE - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

2 października 2017 r. 20:37

Data ogłoszenia: 14.09.2017 - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Magdalena Glińska

2 października 2017 r. 20:37

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

2 października 2017 r. 20:36

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

2 października 2017 r. 20:35

Data ogłoszenia: 05.09.2017 - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Magdalena Glińska

2 października 2017 r. 20:35

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

29 września 2017 r. 10:53

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

29 września 2017 r. 08:55

Zakup i dostawa soli drogowej (luzem) dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na okres zimowy 2017/2018

Dodanie

Michał Walczewski

26 września 2017 r. 15:07

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

26 września 2017 r. 15:07

Data ogłoszenia: 15.09.2017 - Specjalista ds.ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich

Edycja

Lidia Wierzbicka

19 września 2017 r. 07:47

Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2017-2018

Edycja

Michał Walczewski

15 września 2017 r. 14:13

Data ogłoszenia: 15.09.2017 - Specjalista ds.ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynieryjskich

Edycja

Lidia Wierzbicka

15 września 2017 r. 14:13

Zakres czynności

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

15 września 2017 r. 14:12

Formularz opisu stanowiska pracy

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

15 września 2017 r. 14:12

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Lidia Wierzbicka

15 września 2017 r. 14:12

Data ogłoszenia: 15.09.2017 -

Dodanie

Lidia Wierzbicka

14 września 2017 r. 14:56

Data ogłoszenia: 14.09.2017 - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Lidia Wierzbicka

14 września 2017 r. 14:55

Data ogłoszenia: 07.09.2017 - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Edycja

Lidia Wierzbicka

14 września 2017 r. 14:55

Data ogłoszenia: 14.09.2017 - Podinspektor ds. pasa drogowego i strefy płatnego parkowania

Edycja

Lidia Wierzbicka

14 września 2017 r. 14:55

Data ogłoszenia: 05.09.2017 - Podinspektor ds. ochrony pasa drogowego

Edycja

Lidia Wierzbicka

14 września 2017 r. 14:54

Data ogłoszenia: 07.09.2017 - Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

Edycja

Lidia Wierzbicka

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |