Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

23 grudnia 2019 r. 15:02

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 – Rejon I

Edycja

Larysa Lewandowska

23 grudnia 2019 r. 09:37

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 – Rejon I

Edycja

Larysa Lewandowska

23 grudnia 2019 r. 09:37

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 – Rejon I

Edycja

Larysa Lewandowska

23 grudnia 2019 r. 09:37

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 – Rejon I

Dodanie

Larysa Lewandowska

20 grudnia 2019 r. 15:13

Przetarg nieograniczony na: Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu będącego w dyspozycji Zamawiającego

Dodanie

Larysa Lewandowska

19 grudnia 2019 r. 15:23

Wykonanie zadań związanych z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego

Edycja

Larysa Lewandowska

19 grudnia 2019 r. 15:20

Wykonanie zadań związanych z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego, polegających na uprzątnięciu pasa drogowego, celem przywrócenia stanu poprzedniego, po zaistniałym zdarzeniu drogowym na obszarze dróg: krajowych, wojewódzkich, powia

Dodanie

Larysa Lewandowska

13 grudnia 2019 r. 15:46

Przetarg nieograniczony na Remonty i utrzymanie urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Włocławek w roku 2020

Dodanie

Larysa Lewandowska

13 grudnia 2019 r. 15:13

Przetarg nieograniczony na Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2020

Dodanie

Larysa Lewandowska

13 grudnia 2019 r. 11:57

Przetarg nieograniczony na Remont drogi prowadzącej na Jezioro Czarne we Włocławku

Edycja

Larysa Lewandowska

13 grudnia 2019 r. 07:15

Dyrektor

Edycja

Magdalena Glińska

10 grudnia 2019 r. 13:07

Data ogłoszenia: 20.11.2019 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. inżynierii ruchu

Edycja

Magdalena Glińska

10 grudnia 2019 r. 12:50

Ogłoszenie o odstąpieniu

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

9 grudnia 2019 r. 12:46

Dyrektor

Edycja

Magdalena Glińska

5 grudnia 2019 r. 15:00

Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020

Edycja

Larysa Lewandowska

5 grudnia 2019 r. 14:59

Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020

Dodanie

Larysa Lewandowska

3 grudnia 2019 r. 15:06

Dyrektor

Edycja

Magdalena Glińska

29 listopada 2019 r. 07:40

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zakupów inwestycyjnych ujętych w planie dochodów i wydatków na 2019 rok

Edycja

Larysa Lewandowska

27 listopada 2019 r. 15:48

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zakupów inwestycyjnych ujętych w planie dochodów i wydatków na 2019 rok

Edycja

Larysa Lewandowska

27 listopada 2019 r. 15:46

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zakupów inwestycyjnych ujętych w planie dochodów i wydatków na 2019 rok

Edycja

Larysa Lewandowska

27 listopada 2019 r. 15:45

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zakupów inwestycyjnych ujętych w planie dochodów i wydatków na 2019 rok

Dodanie

Larysa Lewandowska

20 listopada 2019 r. 21:29

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 listopada 2019 r. 21:29

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 listopada 2019 r. 21:29

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 listopada 2019 r. 21:28

Data ogłoszenia: 20.11.2019 - Specjalista ds. inżynierii ruchu

Dodanie

Magdalena Glińska

19 listopada 2019 r. 16:06

Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka w roku 2020

Edycja

Larysa Lewandowska

19 listopada 2019 r. 16:03

„Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka w roku 2020"

Dodanie

Larysa Lewandowska

18 listopada 2019 r. 10:14

Zapytanie o cenę: wymiana uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie.

Edycja

Larysa Lewandowska

18 listopada 2019 r. 10:14

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

18 listopada 2019 r. 10:13

Przetarg nieograniczony na Profilowanie dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym na wybranych ulicach na miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

18 listopada 2019 r. 10:13

Przetarg nieograniczony na Utrzymanie pasa drogowego w zakresie wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew na terenie miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

18 listopada 2019 r. 10:13

Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

14 listopada 2019 r. 14:23

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 14.11.2019 w sprawie dni wolnych

Dodanie pliku

Iwona Karbowska

31 października 2019 r. 08:22

Zapytanie o cenę: wymiana uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie.

Edycja

Larysa Lewandowska

31 października 2019 r. 08:19

Zapytanie o cenę: wymiana uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie.

Edycja

Larysa Lewandowska

31 października 2019 r. 08:17

Zapytanie o cenę: wymiana uszkodzonych barier drogowych typu U-14a na ul. Lipnowskiej we Włocławku – droga powiatowa nr 2904C (km 2+339 do km 2+364) – II postępowanie.

Dodanie

Larysa Lewandowska

31 października 2019 r. 08:15

Przetarg nieograniczony na - Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2019-2020

Edycja

Larysa Lewandowska

23 października 2019 r. 14:28

Przetarg nieograniczony na Remont drogi prowadzącej na Jezioro Czarne we Włocławku

Dodanie

Larysa Lewandowska

9 października 2019 r. 13:54

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek

Dodanie

Larysa Lewandowska

4 października 2019 r. 12:04

Zakres działania

Edycja

Magdalena Glińska

4 października 2019 r. 12:04

Uchwała nr XIV.145.2019

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

4 października 2019 r. 10:49

Przetarg nieograniczony na Profilowanie dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym na wybranych ulicach na miasta Włocławek

Dodanie

Larysa Lewandowska

4 października 2019 r. 10:41

Przetarg nieograniczony na Utrzymanie pasa drogowego w zakresie wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew na terenie miasta Włocławek

Dodanie

Larysa Lewandowska

26 września 2019 r. 14:55

Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

26 września 2019 r. 14:54

Przetarg nieograniczony na Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

26 września 2019 r. 14:54

Przetarg nieograniczony na "Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Edycja

Larysa Lewandowska

26 września 2019 r. 14:53

Przetarg nieograniczony na

Edycja

Larysa Lewandowska

26 września 2019 r. 13:55

Przetarg nieograniczony na "Remont chodników i jezdni na wybranych ulicach miasta Włocławek

Dodanie

Larysa Lewandowska

10 września 2019 r. 10:06

Uchwała nr XIII/129/2019

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

26 sierpnia 2019 r. 08:54

Uchwała nr XIl/103/2019

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

26 sierpnia 2019 r. 08:53

ucHWAt A NR Xil/103/2019

Usunięcie pliku

Magdalena Glińska

26 sierpnia 2019 r. 08:53

ucHWAt A NR Xil/103/2019

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

26 lipca 2019 r. 14:07

Przetarg nieograniczony na - Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2019-2020

Edycja

Larysa Lewandowska

26 lipca 2019 r. 14:05

Przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2019-2020"

Dodanie

Larysa Lewandowska

7 lipca 2019 r. 21:31

Dyrektor

Edycja

Administrator

5 lipca 2019 r. 10:20

Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Edycja

Larysa Lewandowska

5 lipca 2019 r. 10:20

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie

Edycja

Larysa Lewandowska

30 maja 2019 r. 09:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Edycja

Larysa Lewandowska

27 maja 2019 r. 22:13

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

27 maja 2019 r. 22:13

Data ogłoszenia: 11.04.2019 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Magdalena Glińska

13 maja 2019 r. 14:57

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie

Edycja

Larysa Lewandowska

13 maja 2019 r. 14:49

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie

Edycja

Larysa Lewandowska

13 maja 2019 r. 14:48

"Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019 - II postępowanie"

Edycja

Larysa Lewandowska

13 maja 2019 r. 14:27

Dodanie

Larysa Lewandowska

9 maja 2019 r. 15:01

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019

Edycja

Larysa Lewandowska

8 maja 2019 r. 05:45

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

19 kwietnia 2019 r. 13:11

Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2019

Dodanie

Larysa Lewandowska

11 kwietnia 2019 r. 14:51

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

11 kwietnia 2019 r. 14:51

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

11 kwietnia 2019 r. 14:51

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

11 kwietnia 2019 r. 14:50

Data ogłoszenia: 11.04.2019 - Specjalista ds. geodezji

Dodanie

Magdalena Glińska

11 kwietnia 2019 r. 11:41

Uchwała nr VII 46 2019

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

4 kwietnia 2019 r. 19:03

Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Edycja

Larysa Lewandowska

4 kwietnia 2019 r. 17:53

Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Edycja

Larysa Lewandowska

4 kwietnia 2019 r. 17:50

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Dodanie

Larysa Lewandowska

27 marca 2019 r. 06:42

Ogłoszenie o unieważnieniu

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

25 marca 2019 r. 18:33

Data ogłoszenia: 07.03.2019 - ZAKOŃCZONE - Inspektor nadzoru ds. mostowych

Edycja

Magdalena Glińska

25 marca 2019 r. 18:32

Ogłoszenie o odstąpieniu

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

25 marca 2019 r. 18:15

Data ogłoszenia: 20.02.2019 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Magdalena Glińska

25 marca 2019 r. 18:13

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:15

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:14

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:14

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:14

Data ogłoszenia: 07.03.2019 - Inspektor nadzoru ds. mostowych

Dodanie

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:12

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:11

Data ogłoszenia: 06.02.2019 - ZAKOŃCZONE - Inspektor ds. zamówień publicznych

Edycja

Magdalena Glińska

7 marca 2019 r. 09:09

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

25 lutego 2019 r. 17:50

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2019 r. 18:11

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2019 r. 18:11

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2019 r. 18:10

Ogłoszenie o naborze

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

20 lutego 2019 r. 18:10

Data ogłoszenia: 20.02.2019 - Specjalista ds. geodezji

Dodanie

Magdalena Glińska

20 lutego 2019 r. 12:22

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

12 lutego 2019 r. 12:51

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Kierownik Referatu ds. Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Edycja

Magdalena Glińska

12 lutego 2019 r. 12:50

Informacja o wyniku naboru

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

12 lutego 2019 r. 10:29

Zastępca Dyrektora MZUKiD

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:37

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Inspektor nadzoru

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:36

Data ogłoszenia: 10.01.2019 - ZAKOŃCZONE - Specjalista ds. geodezji

Edycja

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:35

Zakres czynności

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

6 lutego 2019 r. 08:35

Opis stanowiska pracy

Dodanie pliku

Magdalena Glińska

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |