2015 rok

Lp.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Organ kontrolujący

1.

Kontrola Szaletów Miejskich.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

2.

Kontrola stanu technicznego mostu na Stopniu wodnym we Włocławku.

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

3.

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym Bhp.

Państwowa Inspekcja Pracy

4.

Kontrola w zakresie dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu.

Najwyższa Izba Kontroli

Dodał :

Joanna Krajewska

Data dodania :

12 kwietnia 2016 r. 21:07

Licznik odsłon :

563

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

12 kwietnia 2016 r. 21:07

Dodanie

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:08

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:09

Edycja

Joanna Krajewska