2016 rok

 

Lp.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Organ kontrolujący

1.

Kontrola w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym ich wypłacanie oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2.

Kontrola utrzymania drogi wojewódzkiej nr 252 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek.

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

3.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych Lasów Komunalnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Włocławek.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

4.

Kontrola kładki nad torami dla pieszych na osiedlu „Zazamcze” we Włocławku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

 

Dodał :

Joanna Krajewska

Data dodania :

12 kwietnia 2016 r. 21:07

Licznik odsłon :

699

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

12 kwietnia 2016 r. 21:07

Dodanie

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:09

Edycja

Joanna Krajewska

12 kwietnia 2016 r. 21:10

Edycja

Joanna Krajewska

28 kwietnia 2016 r. 14:29

Edycja

Joanna Krajewska

29 kwietnia 2016 r. 10:57

Edycja

Joanna Krajewska