Dostęp do informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi, w tym archiwalnych. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
 
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Dodał :

Andrzej Paprocki

Data dodania :

30 czerwca 2015 r. 12:57

Licznik odsłon :

4885

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

30 czerwca 2015 r. 12:57

Dodanie

Andrzej Paprocki