Niepublikowane w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek
 
Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  • Druk wniosku do pobrania na dole artykułu

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Dział Administracji i Kadr.
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 
Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198).

Dodał :

Andrzej Paprocki

Data dodania :

30 czerwca 2015 r. 12:58

Licznik odsłon :

1430

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

30 czerwca 2015 r. 12:58

Dodanie

Andrzej Paprocki